शालेय प्रशासन

विद्या प्रबोधिनी प्रशाला, मराठी माध्यम इ.८वी ते १०    03-Dec-2019
Total Views |
 
विद्या प्रबोधिनी प्रशाला ,मराठी माध्यम इ.८वी ते १०वी
शालेय समिती 2023
 
१.

सौ. सुवर्णा दाबक

  २.  डॉ. अतुल कनिकर
 ३.  सौ. शुभांगी वांगिकर
४.  सौ. मिथिला देशपांडे
 ५.  सौ. आसावरी धर्माधिकारी
६.  सौ. निर्मला आष्टपुत्रे
७.  सौ. शुभदा राजे
८.अड.सुयोग शहा
 
 
शिक्षकवृंद व कर्मचारी
 
 
principle_1  H
 
सौ. वांगीकर शुभांगी अभय
- मुख्याध्यापिका
 
 कर्माचा-याचे संपूर्ण नाव   पद
 सौ. वांगीकर शुभांगी अभय   मुख्याध्यापिका
सौ. वरखेडे मेधा मिलिंद
 उपशिक्षक
श्री. विभांडिक नितीन पंडितराव
संगणक शिक्षक
 सौ. जाधव मिनल दिगंबर  उपशिक्षक
 सौ. मुळे वैशाली विशाल   उपशिक्षक
 सौ. बिल्लाडे रेणुका निलेश   उपशिक्षक
 सौ. हिंगमिरे संगिता नितीन   उपशिक्षक
 सौ. घोटकर सुनिता जयवंत  चित्रकला शिक्षक
 सौ मराठे किरण प्रकाश   उपशिक्षक
 सौ. कुलकर्णी पल्लवी प्रशांत   उपशिक्षक
सौ. अनघा अमित इंगळे
 उपशिक्षक
 सौ. पुराणिक यामिनी तेजस   उपशिक्षक
 कु. कापडणीस अश्विनी भास्कर   उपशिक्षक
सौ. संभेराव स्वाती अजय
  उपशिक्षक
श्री. पलुस्कर इंद्रजीत मकरंद
क्रीडा शिक्षक
 
  सौ. ऋतुजा शेवाळे लेखापाल
कु. समृद्धी प्रशांत शुक्ल
लिपिक
सौ. चव्हाण मंजुषा रमेश  शिपाई
श्री. देसले रमेश रामदास  शिपाई
श्री. बिरारी कैलास जिभाऊ  शिपाई
श्री. बोरसे संतोष दशरथ  शिपाई


   

 

पालक शिक्षक  संघ २०२२ -२३

  इयत्ता  तुकडी  वर्ग शिक्षिका  वर्ग प्रतिनिधी
८ वी
 अ
सौ. हिंगमिरे संगिता  सौ. झाल्टे दिपाली
 ८ वी  ब  सौ. इंगळे अनघा  सौ. आरती कवडे
 ८ वी  क  सौ. संभेराव स्वाती  सौ. पानमंद सीमा
 ९ वी  अ  सौ. जाधव मिनल

सौ. खाडबहाले वृषाली

 ९ वी   ब  सौ. कुलकर्णी पल्लवी  श्री. देशपांडे दत्तत्रय
 ९ वी  क  सौ. कापडणीस आश्विनी  सौ. गोसावी निकिता
 १० वी  अ सौ. मुळे वैशाली  सौ. कुलथे जयश्री
 १० वी  ब  सौ. वरखेडे मेघा  सौ. क्षीरसागर जयश्री
 १० वी  क  सौ. मराठे किरण  सौ. अहिरराव सुवर्णा
 १० वी  ड  सौ. बिल्लाडे रेणुका  श्री. भुजबळ राजेंद्र