• १. अन्नमय कोश : बाह्य शरीर , अंतः शरीर , पचन संस्था यांचे विकसन
  उपक्रम
  सायकल सहल
  सूर्यनमस्कार
  विविध खेळ
 • २. प्राणमय कोश : प्राण शक्तीला उर्जा देणे व विविध कौशल्य विकसित करणे
  उपक्रम
  वक्तृत्व स्पर्धा
  कागदी पिशव्या बनविणे
  फळ भाजी पासून गणपती बनविणे
  राखी निर्मिती विक्री उपक्रम
 • ३. मनोमय कोश : प्रत्यक्ष अनुभव , एकाग्रतेसाठी विविध प्रार्थना
  क्षेत्र भेट
  अंधशाळेस भेट
  मतीमंद शाळेस भेट
  नाशिक तारांगण भेट
  प्रार्थना
  आत्मषटक
  भगवद्गीता – १५ वा अध्याय
  एकात्मता मंत्र
  हनुमान चालीसा
 • ४. विज्ञानमय कोश : प्रत्यक्ष अनुभवातून बुद्धीचे विविध पैलू विकसित करणे
  उपक्रम
  विज्ञान दिन
  इ .१० वी विध्यार्थ्यांची विविध कॉलेज भेट