विद्या प्रबोधिनी प्रशाला ,मराठी माध्यम इ.८वी ते १०वी
बॉडी मेंबर लिस्ट

मा.श्री.नारायणजी दिक्षित
अध्यक्ष
नाशिक विभागीय समिती
मा.श्री.आशुतोषजी रहाळकर
उपाध्यक्ष
नाशिक विभागीय समिती
मा.डॉ.श्री.दिलीपजी बेलगावकर
कार्यवाह
नाशिक विभागीय समिती
मा.श्री.नितीन गर्गे
सहकार्यवाह
नाशिक विभागीय समिती
मा.श्री.हेमंत देशपांडे
कोषाध्यक्ष
नाशिक विभागीय समिती
मा.श्री.शीतल देशपांडे
सदस्य
नाशिक विभागीय समिती
मा.श्री.मिलिंद वैद्य
सदस्य
नाशिक विभागीय समिती
मा.श्रीमती स्मृती ठाकूर
सदस्य
नाशिक विभागीय समिती
मा.श्री.प्रकाशजी पाठक
कार्याध्यक्ष
कार्यकारी समिती
मा.डॉ.सौ.विजयाताई पाटील
अध्यक्षा
शालेय समिती
मा.श्री.प्रमोदजी कुलकर्णी
जनरल सेक्रेटरी
सें.हिं.मि.ए.सोसा.
मा.श्री.अतुल पाटणकर
कोषाध्यक्ष
सें.हिं.मि.ए.सोसा.
मा.श्री.राजकुमार गुजराथी
सदस्य
नाशिक विभागीय समिती
मा.श्री.प्रशांत नाईक
सदस्य
नाशिक विभागीय समिती
मा.सौ.मंगला सवदीकार
अध्यक्षा
शालेय समिती
मा.श्री.संजय गंगाधर सराफ
सदस्य
नाशिक विभागीय समिती
मा.श्री.नरेंद्र गंगाराम वाणी
सदस्य
नाशिक विभागीय समिती
मेजर चंद्रसेन कुलथे
समादेशक
भोंसला मिलिटरी स्कूल नाशिक
मा.डॉ.सौ.सुचिता कोचरगावकर
प्राचार्या
भोंसला मिलिटरी कॉलेज
मा.सौ.लीना चक्रवर्ती
मुख्याध्यापिका
सी.बी.एस.ई.
मा.सौ.सुरेखा कुलकर्णी
मुख्याध्यापिका
वि.प्र.प्र.इंग्रजी माध्यम
मा.सौ.मानसी बापट
मुख्याध्यापिका
बालक मंदीर(मराठी माध्यम )
मा.सौ.साक्षी भालेराव
मुख्याध्यापिका
बालक मंदीर (इंग्रजी माध्यम)
मा.सौ.सक्सेना
मुख्याध्यापिका
भोंसला मिलिटरी स्कूल (गर्ल्स )

शिक्षकवृंद व कर्मचारी

सौ.वांगीकर शुभांगी अभय - मुख्याध्यापिका

कर्माचा-याचे संपूर्ण नावपदकर्माचा-याचे संपूर्ण नावपद
श्रीमती.मुठाळ वीणा सुधीर सह.शिक्षिका कु.अश्विनी भास्कर कापडणीस सह.शिक्षिका
श्री.पाटील राजीव बिरारीलाल सह.शिक्षिका श्रीमती.यामिनी तेजस पुराणिक सह.शिक्षिका
श्रीमती.वरखेडे मेधा मिलींद सह.शिक्षिका श्रीमती.तृप्ति आनंद कुलकर्णी सह.शिक्षिका
श्रीमती.नलावडे मनीषा बाळकृष्ण सह.शिक्षिका सौ.उज्ज्वला कुलकर्णी सह.शिक्षिका
श्रीमती.काळोखे मीनल बबनराव सह.शिक्षिका सौ.शितल योगेश बच्छाव संगणक शिक्षिका
श्रीमती.मुळे वैशाली विशाल सह.शिक्षिका कु.स्मिता रोडे संगणक शिक्षिका
श्रीमती.हिंगमिरे संगीता नितीन सह.शिक्षिका श्री.दिपक सुरेश राजपूत लेखापाल
बिल्लाडे रेणुका निलेश सह.शिक्षिका श्रीमती.आसावरी मयूर देवरे लिपिक
श्रीमती.वाघ सुनिता योगीराज सह.शिक्षिका श्री.देसले रमेश रामदास शिपाई
श्रीमती.मराठे किरण प्रकाश सह.शिक्षिका श्रीमती.चव्हाण मंजुषा रमेश शिपाई
श्रीमती. कुलकर्णी पल्लवी प्रशांत सह.शिक्षिका श्री.बिरारी कैलाश जिभाऊ शिपाई
श्रीमती.सुवर्णा रविंद्र पाटील सह.शिक्षिका श्री.बोरसे संतोष दशरथ शिपाई
सौ.प्राजक्ता खुशाल सूर्यवंशी ग्रंथपाल श्री.जोंधळे रविंद्र शंकर शिपाई