विद्या प्रबोधिनी प्रशाला ,मराठी माध्यम इ.८वी ते १०वी
शालेय समिती 2018

अध्यक्ष अॅड. स्वप्ना सातपूरकर
कार्यवाह मुख्याध्यापिका, वि.प्र.प्रशाला मराठी
सदस्य श्री. नितिन गर्गे
सदस्य सौ. रश्मी रानडे
सदस्य श्री. शीतल देशपांडे

शिक्षकवृंद व कर्मचारी


सौ.वांगीकर शुभांगी अभय
- मुख्याध्यापिका

कर्माचा-याचे संपूर्ण नावपद
सौ. वांगीकर शुभांगी अभय मुख्याध्यापिका
सौ. मुठाळ वीणा सुधीर उपशिक्षक
श्री. पाटील राजीव बिहारीलाल उपशिक्षक
सौ. वरखेडे मेधा मिलिंद उपशिक्षक
सौ. काळोखे मिनल बबनराव उपशिक्षक
सौ. मुळे वैशाली विशाल उपशिक्षक
सौ. बिल्लाडे रेणुका निलेश उपशिक्षक
सौ. हिंगमिरे संगिता नितीन उपशिक्षक
सौ. वाघ सुनिता योगीराज उपशिक्षक
सौ मराठे किरण प्रकाश उपशिक्षक
सौ. कुलकर्णी पल्लवी प्रशांत उपशिक्षक
श्रीमती. पाटील सुवर्णा रविंद्र उपशिक्षक
सौ. पुराणिक यामिनी तेजस उपशिक्षक
कु. कापडणीस अश्विनी भास्कर उपशिक्षक
कु. पानसरे प्रज्ञा गंगाधर संगणक शिक्षक
श्री. विभांडिक नितीन पंडितराव संगणक शिक्षक
सौ. संभेराव स्वाती उपशिक्षक
सौ. सोनवणे शितल उपशिक्षक
कु. रत्नपारखी राधिका उपशिक्षक
चि. बस्ते प्रसाद शरद संगणक प्रयोगशाळा सहाय्यक
कु. शिंदे निकिता मधुकर विज्ञान प्रयोगशाळा सहाय्यक
कु. पालखेडे योगिता रविंद्र ग्रंथपाल
सौ. देशपांडे वैदेही यशोदीप लेखापाल
चि. सोनवणे अजिंक्य राजू लिपिक
सौ. चव्हाण मंजुषा रमेश शिपाई
श्री. देसले रमेश रामदास शिपाई
श्री. बिरारी कैलास जिभाऊ शिपाई
श्री. बोरसे संतोष दशरथ शिपाई
श्री. घोडे शिपाई
चि. चौधरी हेमंत शिपाई